MENU

JCI Het Hooghe Veen

JCI algemeen

Junior Chamber International (JCI) is een internationaal netwerk voor ondernemende mensen in de leeftijdsgroep van 25 tot 40 jaar, die zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen.

JCI is een wereldwijde organisatie van meer dan 350.000 leden in meer dan 120 landen. Alleen al in Nederland zijn ongeveer 2.500 leden verenigd in 96 kamers. JCI heeft geen politieke of religieuze achtergrond. JCI gelooft in de ontwikkeling en persoonlijke groei van mensen. De diversiteit van de leden is erg belangrijk voor het leerproces, want het motto van JCI is: “learning by doing”. JCI is gebaseerd op vier pijlers: training (persoonlijke ontwikkeling), community (maatschappelijke groei), business (ondernemerschap) en internationaal (internationale samenwerking).

Afbeelding - JCI Het Hooghe Veen - JCI Het Hooghe Veen

JCI Het Hooghe Veen

Onze wereld is groter dan ooit. Afstanden bestaan niet meer en communicatie, recreatie en werk vinden steeds meer digitaal plaats. Het is een uitdaging om Young Professionals (YP;’s) in de provincie te houden om te voorkomen dat de arbeidsmarkt niet inzakt. Toch zijn er ook nog YP’s die de provincie wél waarderen. Het zijn zij die kiezen voor een combinatie werken & leren, studeren & thuis wonen, of een balans tussen stad & plattelandsleven. Deze YP’s vinden wij uniek. Deze studenten en YP’s willen we houden in Zuidwest-Drenthe. Het zijn de professionals en provincionals op wie JCI het Hooghe Veen zich richt.

De groep professionals en provincionals vinden wij belangrijk. Ze onderscheiden zich in de regio, zijn tot grote prestaties in staat en bepalen de toekomst van de regio. Het zijn denkers en doeners, zorgers en ondernemers, maar bovenal zijn ze de kracht en de ambassadeurs van de regio. Voor deze mensen biedt JCI Het Hooghe Veen een relevant platform. Het zijn de Young Professionals & Young Provincionals op wie we trots zijn en die zich aan kunnen sluiten bij JCI Het Hooghe Veen.

Afbeelding - JCI Het Hooghe Veen - JCI Het Hooghe Veen

Tegelijk met al het goede dat de regio Zuidwest-Drenthe te bieden heeft, stelt JCI zich tot doel deze groep te binden en te boeien. JCI heeft tot missie deze mensen die het verschil maken een platform te bieden om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en verantwoording te nemen als het gaat om duurzaamheid. Daarbij zijn vertrouwen, lef, commitment, diversiteit en toegankelijkheid kernwaarden die we onderschrijven. Onbevangen treden we met andere YP’s in gesprek, we delen ons netwerk en onze kennis en we gaan uitdagingen buiten onze comfortzone niet uit de weg. We leren elkaar kennen, maar ook zorgen we dat bedrijven en organisaties óns kennen. Dit geeft ons het netwerk om de regio te versterken en onszelf te ontwikkelen. Een motto dat perfect past bij JCI Het Hooghe Veen is ‘work hard, play hard’. Naast dat we ons inspannen voor de samenleving is er ook voldoende ruimte voor ontspanning. JCI bindt provincionals en boeit professionals. Binden en boeien kan alleen als er vertrouwen is en plezier. Plezier is dan ook het fundament waarop we gebouwd zijn. Plezier tijdens de ontmoetingen die we hebben, plezier in het leren van elkaar en het bourgondische karakter van het zuiden. Het zuiden van Drenthe welteverstaan. Een regio gekenmerkt door knieperties, droge worst en jenever(bes).

JCI Het Hooghe Veen – Bindt Provincionals – Boeit Professionals

Dé netwerkvereniging voor de ondernemende en maatschappelijk betrokken mensen tussen de 25 en 40 jaar.
Alle leden zijn woonachtig of werkzaam in de gemeenten Hoogeveen, De Wolden of Midden-Drenthe.

Laatste nieuws

dappr.gemaakt